Over Inner Wheel

Inner Wheel is een niet-confessionele en apolitieke vrouwelijke serviceclub (www.innerwheel.be) die in 1924 in Groot-Brittannië werd opgericht.

IW Belgium-Luxembourg telt 1959 leden en omvat 75 clubs verdeeld over drie districten.

De doelstellingen van de organisatie zijn het bevorderen van oprechte vriendschap, het aanmoedigen van persoonlijk dienstbetoon en het stimuleren van de internationale verstandhouding.

De clubleden komen éénmaal per maand samen op een zelfde dag en locatie. Bij de ene clubs gebeurt dit ’s middags, bij de andere ’s avonds. De vergadering wordt afgesloten met een maaltijd.

Als service club beoogt IW vooral d.m.v. diverse activiteiten of evenementen fondsen in te zamelen die aan goede doelen geschonken worden. Deze goede doelen bevinden zich meestal in de regio waar de club gevestigd is en worden voor één of meerdere jaren ondersteund. De aandacht gaat in de eerste plaats naar goede doelen ten voordele van vrouwen en kinderen. Naast de fondsenwerving worden ook activiteiten en/of uitstappen voor de leden georganiseerd.